Có lẽ đây là giải pháp dễ thực hiện
nhất cho những trường hợp bạn buộc phải loại bỏ password của Windows để có thể
sử dụng được máy: password bị quên, mất hay bị người khác thay đổi (thường gặp
khi bạn điều hành một mạng công cộng có nhiều máy), trước không đặt password nay
bị ai đó cài password vào, cha mẹ muốn kiểm tra việc sử dụng máy của con cái,
máy đổi người sử dụng mà không "bàn giao"...

Trước khi bắt tay vào thực
hiện, có lẽ chúng ta cũng nên biết đôi điều về nơi lưu trữ password.

Tất
cả thông tin về password của các account đăng nhập đều được hệ điều hành quản lý
và lưu trữ tại một nơi nằm sâu trong hệ thống có tên là SAM hoặc _SAM, với đường
dẫn là C:\Windows\System hoặc C:\Windows\System32\Config\.

Tùy theo hệ
điều hành mà có các kiểu đặt tên khác nhau và được đặt ở chế độ ẩn đặc biệt. Tất
cả các thông tin trong tập tin SAM hoặc _SAM đều được mã hóa bằng các thuật toán
phức tạp và tối ưu, mỗi lần được đăng nhập thì thuật toán mã hóa lại đổi
khác.

Chính vì vậy mặc dù chúng ta có thể xem được nội dung của file SAM
hay _SAM nhưng chúng ta không thể nào giải mã được những thông tin bên trong
nó.

Giả sử tôi quên mất mật khẩu Administrator, vậy bây giờ tôi sẽ reset
lại mật khẩu này bằng chương trình Active Password Changer 2.1 (Windows 2K/XP)
theo các bước sau đây:

1. Bạn phải có một đĩa Hirent?s BootCD phiên bản
từ 7.3 trở nên. Bạn cho đĩa CD vào và chọn chế độ khởi động ưu tiên bằng
CD-ROM.

2. Từ menu của màn hình boot đầu tiên, bạn chọn Next (bằng cách
di chuyển phím mũi tên), sau đó nhấn Enter để đến màn hình boot tiếp theo. Từ
màn hình boot thứ hai này, bạn chọn 4 hoặc di chuyển đến menu Password
Tools.

3. Bạn chọn 1 hoặc di chuyển thanh sáng đến menu Active Password
Changer 2.1 (NT/2K/XP/2003), nhấn Enter

4. Bạn đợi một lúc cho chương
trình giải nén các gói dữ liệu lên RAM. Sau khi giải nén xong, chương trình sẽ
có ba lựa chọn:

- Choose Local Drive: lựa chọn ổ đĩa.

- Search for
MS SAM Database(s) on all hardisk and Local Drives: nếu bạn chọn phần này,
chương trình sẽ tự tìm file SAM trong máy tính của bạn.

- Exit:
thoát.

Trong ví dụ này tôi chọn 1 rồi nhấn Enter để tiếp tục.

5.
Chương trình sẽ tự tìm trong đĩa cứng của bạn có bao nhiêu phân vùng
(partition), sau đó hiển thị ra và đánh số thứ tự từ 0. Bạn lựa chọn phân vùng
chứa hệ điều hành, sau đó nhấn Enter để tiếp tục. Chương trình sẽ tự tìm file
SAM trên phân vùng mà bạn lựa chọn

6. Sau khi bạn nhấn Enter, chương
trình sẽ tìm kiếm trong máy tính của bạn có bao nhiêu account, sau đó sẽ hiển
thị danh sách các account để bạn lựa chọn account nào bạn muốn reset password.
Trong ví dụ này tôi chọn account Administrator.

Danh sách các account
được đánh theo thứ tự bắt đầu từ 0. Tôi muốn reset password Administrator do vậy
tôi chọn 0

7. Sau khi lựa chọn account muốn reset, chương trình sẽ hỏi
bạn Would you like to reset this user?s password? Nếu bạn muốn reset password
tài khoản bạn chọn thì bạn nhấn Y, ngược lại thì bạn nhấn N. Trong ví dụ này tôi
nhấn Y.

Sau khi bạn nhấn Enter chương trình sẽ có thông báo: Password has
been succesfully reset (press any key...). Bạn nhấn phím bất kỳ, chương trình sẽ
quay trở lại menu danh sách các account để bạn có thể thể lựa chọn tiếp các tài
khoản nào muốn reset password nữa.

Nếu không muốn reset nữa, bạn nhấn
phím Esc để thoát ra. Sau đó khởi động lại máy tính là bạn có thể vào ngay tài
khoản Administrator mà hệ thống không hề hỏi bạn password.