Không phải mất công sức tìm kiếm phần mềm để
bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình. Chỉ cần thực hiện theo 6 bước sau đây là bạn
có thể yên tâm ẩn file trong một tấm ảnh có đuôi JPEG.


Bài viết sau
đây sẽ giúp bạn dấu một bức thư tình trong một tấm ảnh để không ai có thể đọc
được. Bức thư tình sẽ được đặt tên là Thutinh.txt và tấm ảnh có tên firefox.jpg.
Bước 1: Chuyển file text và file ảnh vào cùng một thư mục có tên Hidden
trong một ổ đĩa, lúc này địa chỉ dấu ảnh là: C:Hidden (hình 1)


Hình 1

Bước 2: Chuyển file muốn dấu sang định
dạng nén RAR.Lúc này file text sẽ có dạng Secret.txt.rar (hình 2)


Hình 2

Bước 3: WinRar sẽ tạo ra một file nén
trong thư mục chứa hai tài liệu gốc (Hình 3).


Hình 3

Bước 4: Mở lệnh Command Prompt bằng
cách Start -> Run, rõ cmd và nhấn Enter.

Bước 5: Lúc này, bạn tìm đến
địa chỉ các file gốc tại của sổ Command Prompt bằng cách gõ lệnh CD (Hình 4)


Hình 4

Bước 6: Gõ copy /b firefox.jpg +
secret.txt.rar helpero.jpg, trong đó firefox.jpg là ảnh gốc, secret.txt.rar là
file cần dấu, và helpero.jpg là file chứa hai file gốc (Hình 5)


Hình 5
Nếu bạn mở file helpero.jpg thì sẽ thấy
file ảnh firefox.jpg. Bức thư tình bí ẩn của bạn đã nằm gọn trong file
firefox.jpg. Chỉ cần một số thao tác đơn giản trên là bạn đã yên tâm không sợ bị
lộ bí mật không muốn chia sẻ cùng ai.